Auteursrechtgids

Inhoud van de Auteursrechtgids
 - Inhoudsopgave
 - Handleiding
 - Register Auteurswet
 - Trefwoordenregister

Actuele ontwikkelingen - updates

Ontwikkelingen sinds de verschijning van de Auteursrechtgids in 2015 die een in de Auteursrechtgids besproken onderwerp nader duiden of in een ander daglicht plaatsen, of die überhaupt nieuw zijn, worden voor de gebruikers van de Auteursrechtgids bijgehouden. 

 

Attenderingservice
Bezitters van de Auteursrechtgids voor de Nederlandse praktijk kunnen zich via info@auteursrecht.nl aanmelden voor de attenderingservice actuele ontwikkelingen / updates. Wanneer zich ontwikkelingen voordoen die niet of anders beschreven zijn in de gids wordt dat op deze website vermeld en ontvangt u daarvan een melding per e-mail.
Reviews
Els Prins: 'Nieuwe gids over auteursrecht voor de Nederlandse praktijk' - MKB-Nederland, 24/01/16
Mr. P.C. van Schelven: 'Een zeer fraai werk' - NBD Biblion
  • Linktekst
  • © Auteursrecht 2020