Citeren

Korte citaten zijn toegestaan. Het is niet nodig daarvoor eerst toestemming te vragen. Ze mogen gebruikt worden in bijvoorbeeld een artikel, scriptie of werkstuk, mits daarbij de bron en naam van de schrijver vermeld staan.

Dit geldt alleen voor citaten uit werken die al gepubliceerd zijn. Het is dus niet toegestaan om zonder toestemming van de oorspronkelijke auteur te citeren uit bijvoorbeeld brieven, e-mails of dagboeken die niet openbaar gemaakt zijn.

Bij citaten is het altijd van belang dat het citaat inhoudelijk relevant is en slechts een klein onderdeel uitmaakt van het geheel. Een citaat dat alleen ter illustratie wordt opgenomen is geen 'citaat' zoals bedoeld in de Auteurswet. Een aardige test om te zien of iets wel of niet als citaat kan worden aangemerkt, is het citaat weglaten. Blijft de rest van het betoog dan nog steeds overeind, dan was het een citaat. Is er iets essentieels uit het betoog weggevallen, dan was het toch geen citaat maar had het een zelfstandige functie in de tekst.

Als u een kalender of citatenboek wilt publiceren waarin uitspraken van bijvoorbeeld bekende personen de hoofdmoot vormen, dan hebben die citaten duidelijk een zelfstandige functie. In dat geval dient u dus wel toestemming te verwerven. Ook op een korte tekst kan immers auteursrecht berusten.

Elke vorm van citeren moet voldoen aan algemeen maatschappelijke normen voor wat wel en niet aanvaardbaar is. Ook de persoonlijkheidsrechten van degene die geciteerd wordt moeten worden gerespecteerd, en de bron van het citaat moet worden vermeld.

De regels voor citeren gelden ook voor het citeren in een andere taal dan de oorspronkelijke.

Foto's citeren
Een foto of illustratie mag in zijn geheel worden geciteerd, zonder toestemming. Een citaat van een foto hoeft dus niet per definitie een klein stukje van de foto te zijn. Maar ook voor beeldcitaten geldt dat ze inhoudelijk relevant moeten zijn en niet groter worden afgebeeld dan noodzakelijk. Een foto bij een nieuwsbericht (wat kleiner dan het origineel) om te verduidelijken waar het bericht over gaat is een citaat. Een foto die alleen ter illustratie wordt gebruikt niet. En een foto die als beeldbepalend element een homepage siert al helemaal niet.