Hoe kan ik bewijzen dat ik auteursrecht heb?

Omdat er in Nederland (en in de meeste andere landen) niet zoiets bestaat als een register waar auteursrechten kunnen worden vastgelegd, is het voor de maker van een werk soms lastig om te bewijzen dat hij het auteursrecht op het werk heeft. Een datumregistratie kan wel handig zijn als je nog eens moet kunnen aantonen dat jij de eerste was die het werk heeft gemaakt.
 • Linktekst
 • Er zijn wat mogelijkheden om je bewijspositie te versterken met betrekking tot de datum waarop je het werk hebt gemaakt. Je kunt een exemplaar van het werk (of bijvoorbeeld een foto daarvan) in een dichtgeplakte envelop aangetekend aan jezelf versturen en deze bij ontvangst dicht laten. Let er daarbij op dat er een datumstempel op de sluiting van de envelop staat.
  Je kunt ook je bewijspositie met betrekking tot de datum versterken met een depot bij de notaris. De notaris zal hier echter wel een vergoeding voor vragen.
  Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) biedt een mogelijkheid voor het digitaal registreren van ideeën, het zogenaamde i-DEPOT. Vergelijkbare digitale diensten worden ook door commerciële partijen aangeboden.
   
  Let wel: met de bovenstaande maatregelen bewijs je niet dat je de maker bent van het werk, en het levert je geen auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht op. Auteursrecht ontstaat automatisch door het maken van een origineel werk. Een datumregistratie kan wel ondersteunend bewijs leveren voor het tijdstip waarop het werk al in jouw bezit was, voor het geval je ooit in een (rechts)zaak verwikkeld raakt waarbij iemand anders beweert dat hij de maker van het werk is, en niet jij.
  © Auteursrecht 2020