• Linktekst
 • Beschikbare middelen

    Eigen middelen

    1.150.000 

    Beschikbare subsidie  

    1.050.000

    Totaal

    2.200.000


  Uit eigen middelen wordt, samen met Buma/Stemra en met steun van Spotify vanuit het Spotify COVID-19 Music Relief Fund, uitvoering gegeven aan het Noodfonds Muziek. Tot 1 juli was het mogelijk om via deze website een aanvraag te doen voor een bijdrage uit het noodfonds. 

  Daarnaast heeft Sena eigen middelen beschikbaar gesteld voor het Sena (Performers) Muziekproductiefonds. Tevens ondersteunt Sena, uit de beschikbare eigen gelden, de ontwikkeling en productie van twee culturele televisieprogramma’s van de NTR (onder voorwaarde dat musici de minimumgagenorm worden betaald) en de speciale corona-uitreiking van de Gouden en Zilveren Notekraker.

  Sena Muziekproductiefonds (MPF)
  De projectsubsidie van OCW van € 1.050.000 is samen met € 416.000 uit Sena-gelden binnen het MPF beschikbaar gesteld, waarbij de aanvraagcriteria voor komende tranches op punten worden versoepeld. Dit initiatief wordt ondersteund door de performers en producenten samen. 
  Er gelden grotendeels dezelfde voorwaarden als bij een normale aanvraag bij het Sena Performers Muziekproductiefonds. Voor de ronde van juni golden de volgende criteria: https://sena.nl/files/original/49.subsidievoorwaardenmuziekproductiefonds-juni-2020-speciale-tranche.pdf

  Voor de ronde van het Sena Muziekproductiefonds van november gelden de volgende verruimde criteria:
  - Performers en producenten kunnen een aanvraag doen;
  - Het eigen beheer criterium vervalt;
  - Aanvragen voor artiesten kunnen ook door platenmaatschappijen gedaan worden;
  - De uren van een performer mogen doorberekend worden;
  - Er worden meerdere tranches georganiseerd om zo veel mogelijk muziekprofessionals de kans te geven een aanvraag te doen. Een eerste tranche zal zijn tussen juli – november 2020. Een tweede tranche tussen november – februari 2021*.

  *Sena overweegt begin 2021 tevens een extra ronde onder deze voorwaarden uit te schrijven. Dit afhankelijk van het aantal (en de hoogte van) de aanvragen in de november-februari-ronde.

  Ook het Sena Muziekproductiefonds zal ingezet worden; professionele muzikanten kunnen subsidie aanvragen om een nieuwe opname, een album of EP, in eigen beheer te bekostigen. Van het aangevraagde bedrag (maximaal 5.000 euro) is 2/3e een gift en 1/3e een renteloze lening.

  © Auteursrecht 2020