• Linktekst
 • Beschikbare middelen

    Eigen middelen

    2.750.000 

    Beschikbare subsidie  

    2.475.000

    Totaal

    5.225.000


  Uit eigen middelen wordt, samen met Sena en met steun van Spotify, uitvoering gegeven aan een Noodfonds Muziek. Dit fonds is in het leven geroepen voor leden en rechthebbenden die het zwaarst getroffen zijn door de Coronacrisis. Het was tot en met 30 juni mogelijk om een gift aan te vragen bij dit fonds via www.noodfondsmuziek.nl
  De projectsubsidie van € 2.475.000 zal worden aangewend voor een investeringsfondsmuziek Buma/Stemra. De uitvoering komt in handen van Buma Cultuur en wordt daarbij ondersteund door Buma/Stemra. Het investeringsfonds is bedoeld voor aanvragen van werkbijdragen door personen en rechtspersonen die professioneel (een substantieel deel van) hun inkomsten vergaren met muziekauteursrecht, honoraria/schrijfopdrachten, werkbeurzen, grootrecht en royalties bladmuziek. Die werkbijdragen moeten worden aangewend voor de creatie van nieuwe werken, investering in middelen voor de totstandkoming van nieuwe werken en/of nieuwe exploitatie door het aan het publiek beschikbaar stellen van muziekwerken die niet eerder publiek toegankelijk waren. De in aanmerking komende in Nederland wonende of gevestigde componisten, tekstschrijvers, muziekuitgevers of beroepsverenigingen hoeven geen lid of aangeslotene te zijn van Buma/Stemra.

  Zie verder: investeringsfondsmuziek.nl

  © Auteursrecht 2020