Projecten in uitvoering

Per deelnemende CBO wordt aangegeven hoe de CBO’s de beschikbaar gestelde middelen besteden en is een verwijzing naar de hierover bij de uitvoerende instantie beschikbare informatie opgenomen over de regelingen die (mede) door het ministerie van OCW worden gesubsidieerd.
 • Linktekst
 • Status door OCW gesubsidieerde projecten:


  Informatie over de regeling en voorwaarden:  www.investeringsfondsmuziek.nl

  Aanvragen konden worden ingediend van 21 september tot 20 oktober 2020.

  Bij Sena


  Aanvragen konden worden ingediend tot en met 1 november 2020 (betreft “aanvraagronde 4”).

  Bij Norma

  Informatie over de regeling en voorwaarden voor de NORMA Corona Fonds aanvraagronde:  https://www.stichtingnorma.nl/overig/norma-fonds/

  Aanvragen konden worden ingediend tot en met 16 september 2020.

  Bij VEVAM

  Informatie over de regeling en voorwaarden komt binnenkort beschikbaar op:  https://www.vevam.org/noodsteun-voor-regisseurs/

  Bij Lira

  Het Stichting Lira Fonds is verantwoordelijk voor drie regelingen:  

  De Startgeldregeling voor Scenarioschrijvers, uitgevoerd door Stichting Steunfonds Auteurs: https://auteursbond.nl/steunregelingen-auteurs-beschikbaar-spetember/

  Aanvragen voor deze startgeldregeling kunnen worden ingediend vanaf 1 september 2020. In totaal komen er drie aanvraagronden met deadlines op 1 oktober 2020, 1 februari 2021 en 1 mei 2021. 

  De Regeling Nieuwe Projecten en Werkbeurzen Auteurs, uitgevoerd door Stichting Steunfonds Auteurs: https://auteursbond.nl/steunregelingen-auteurs-beschikbaar-spetember/ 

  Aanvragen voor deze regeling kunnen worden ingediend vanaf 1 september 2020. In totaal komen er drie aanvraagronden met deadlines op 1 oktober 2020, 1 februari 2021 en 1 mei 2021.

  De Regeling Steunfonds Freelance Journalisten, uitgevoerd door het Matchingfonds: https://decooperatie.org/matchingfonds/ 

  Aanvragen voor dit steunfonds konden worden ingediend van 1 september 2020 tot 31 augustus 2021.  


  Informatie over de regeling en voorwaarden: https://pictoright.nl/steunfonds/

  Aanvragen konden worden ingediend van 1 juli tot en met 2 augustus 2020.
  © Auteursrecht 2020