Wie zijn wij?

De Servicedesk Digitalisering is opgezet door organisaties van rechthebbenden vanuit de behoefte aan een centraal registratie- en coördinatieloket voor digitaliseringsprojecten van de Nederlandse cultureel erfgoedinstellingen en aan tijdige samenwerking met organisaties van makers, uitvoerende kunstenaars, uitgevers en producenten.

Coördinatie
De coördinatie van de Servicedesk is in handen van de Federatie Auteursrechtbelangen. Afhankelijk van de aard van de digitaliseren werken in een project worden de desbetreffende collectieve beheersorganisaties voor het traject geconsulteerd.

Voorgeschiedenis
Dit loket voor het regelen van rechten ten behoeve van digitaliseringsprojecten is ontstaan vanuit overleg binnen de Commissie Digiti©E (Digitalisering Cultureel Erfgoed). Deze commissie werd gevormd door vertegenwoordigers van FOBID en VOI©E, allen professionals uit de culturele industrie en de wetenschappelijke wereld. In gezamenlijk overleg zijn de algemene voorwaarden opgesteld bij de overeenkomsten tussen de Nederlandse cultureel erfgoedinstellingen en de auteursrechtorganisatie(s). 

Precies vijf jaar na de oprichting, op 25 april 2013, heeft de Commissie Digiti©E haar activiteiten gestaakt. De discussie wordt voortgezet in een klankbordgroep waar organisaties van Nederlandse erfgoedinstellingen (vertegenwoordigd in de Werkgroep Auteursrecht en Cultuur) en (een aantal aangeslotenen van) de Federatie Auteursrechtbelangen aan deelnemen. In deze klankbordgroep wordt voortgebouwd op de resultaten die binnen de Commissie Digiti©E zijn bereikt.