Model- en voorbeeldcontracten

Vindplaatsen model- en voorbeeldcontracten
 • Linktekst
 • Op de website van de Auteursbond: 
  Modelcontract Uitgave Literair Werk 
  Modelcontract Vertaling Literair Werk

  In de Auteursrechtgids wordt verwezen naar modelcontracten van het Nederlands Uitgeversverbond (NUV), dat is nu de Mediafederatie. Deze zijn via de website toegankelijk voor leden van de Mediafederatie.

  Op de website van Dutch Photographers (DuPho), de beroepsorganisatie voor professionele fotografen: algemene leveringsvoorwaarden.

  Op de website van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO): algemene voorwaarden.

  Op de website van de Kunstenbond kunnen via checklists de volgende contracten worden beoordeeld:
  360 graden contract met 50/50
  Artiestencontract
  Boekingscontract
  Distributiecontract
  Licentieovereenkomst
  Opdrachtovereenkomst – algemene voorwaarden, checklist en voorbeeldcontract
  Uitgavecontract
  Samenwerkingsovereenkomst

  Voor software (gebruiksrechtovereenkomst voor applicatieprogrammatuur): modelcontracten

  Een overzicht van aandachtspunten en aanbevelingen voor redelijke artiestencontracten tussen platenmaatschappij(en) en musici. Deze aandachtspunten en aanbevelingen uit 2018 zijn in gezamenlijk overleg tussen muziekvakbonden Ntb en Kunstenbond en brancheorganisatie NVPI tot stand gekomen en worden door deze partijen uitgedragen en onderschreven.

  De Fair Practice Code wil een door een brede vertegenwoordiging van culturele en creatieve professionals overeengekomen normatief kader zijn voor duurzaam, eerlijk en transparant ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie. Het biedt een handreiking voor verantwoord marktgedrag en een uitnodiging tot kritische reflectie.
   

  © Auteursrecht 2020