Update toezicht

Hoofdstuk 8 – collectief beheer – 8.17 het toezicht
  • Linktekst
  • Al aangekondigd is in de gids dat in 2016 de Wet Toezicht wordt uitgebreid met Europese regels uit de richtlijn collectief beheer. Deze richtlijn is op 26 november 2016 door Nederland geïmplementeerd.
    Door de vooruitlopende Nederlandse wetgeving en via zelfregulering (CBO-Keurmerk) waren veruit de meeste Europese regels reeds de praktijk. Er worden meer eisen gesteld aan het jaarlijkse transparantieveslag waardoor belanghebbenden op detailniveau kunnen zien wat er met de geïncasseerde gelden gebeurt. 
    Het toezicht en de inspraak van rechthebbenden is nader gereguleerd en er is meer ruimte om rechten deels zelf te gaan beheren of deze geheel of gedeeltelijk bij andere organisaties in binnen- of buitenland onder te brengen. 
    © Auteursrecht 2020